english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunPenslar i hinkar som hänger på rad

Penslar i hinkar som hänger på rad

Fritidsklubb

Välkommen till fritidsklubb!

Fritidsklubb är en öppen fritidsverksamhet för barn i årskurs 4 - 6. Fritidsklubbens uppgift är att komplettera skolan och att erbjuda barn en meningsfull fritid samt stöd i utvecklingen. På fritidsklubben kan barn mötas, träffa vuxna, få hjälp med läxor, spela spel och äta mellanmål. Varje dag erbjuds också aktiviteter som barnen väljer om de vill delta i.

Fritidsklubbens verksamhet har en friare form än verksamhet i fritidshem. Det är familjen själv som avgör när och hur ofta barnet ska delta och barn/vårdnadshavare ansvarar själva för när barnet ska komma och gå.  

Öppettider

Fritidsklubben är öppen skoldagar kl 14:00-16:30.

Höst-, sport- och påsklov har verksamheten öppet 08:00-16:30. Mellanmål och lunch ingår.

Verksamheten har stängt under studiedagar samt jul- och sommarlov. Vid behov av fritidshem under loven kontakta kösamordnaren.

Plats

Fritidsklubben finns i Entré Ungdoms lokaler på Folkets hus.

Kostnad

Kostnaden för fritidsklubb är 500 kr/termin. I avgiften ingår mellanmål som serveras kl 14:30-15:30.

Anmälan

Anmälan sker skriftligt (på särskild anmälningsblankett) och kan göras när som helst under terminen. Hel terminsavgift betalas oberoende av när anmälan sker. Se anmälningsblankett.

Uppsägning av plats

Uppsägning sker skriftligt (på särskild uppsägningsblankett) senast 15 november om plats inte önskas kommande vårtermin och senast 15 maj om plats inte önskas kommande hösttermin.

Terminsavgiften återbetalas inte vid uppsägning av plats under terminen.

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se

Ritva Snellman, enhetschef
073-809 41 24
ritva.snellman@hofors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Anmälan till fritidsklubb.doc
(278 kB)
Uppsägning av plats i fritidsklubb.doc
(268.5 kB)