english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Avgifter

Avgifter för fritidshem

Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst och om det finns syskon i förskola och/eller fritidshem. Studiedagar, semesteruppehåll eller elevs sjukdom medger inte avgiftsbefrielse.

Maxtaxa

Hofors kommun tillämpar maxtaxa (enligt Förordning 2001:160). Detta innebär att det finns ett tak för hur mycket du betalar i avgifter för förskola och fritidshem. Taket är för närvarande (år 2022) 1 572 kronor per barn och månad. Det förutsätter att hushållets sammanlagda inkomst är lika med eller överstiger 52 410 kronor per månad före skatt.

Avgiftsnivåer

Avgiften betalas till Hofors kommun från och med första inskolningsdagen och sedan tolv månader per år.

Om betalningen är försenad, tillämpas räntelagens regler om dröjsmålsränta och inkasso.

Fritidshem

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst.

Avgifter


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Fritidshem

2%

1%

1%

Dock högst kr


1048


524


524Syskonrabatt

Avgift utgår för barn 1, 2 och 3 (i förskola eller fritidshem) enligt maxtaxan. För barn 4 är verksamheten avgiftsfri. För att få syskonrabatt ska syskonen vara folkbokförda på samma adress. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet och så vidare, oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas.

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se

Länkar

Kommunens e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens blanketter

Blanketter kan också beställas hos kösamordnaren eller hämtas i receptionen vid kommunkontoret, Granvägen 8.