english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunBarn målar med vattenfärger

Fritidshem

Välkommen till fritidshemsverksamheten i Hofors kommun!

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för barn 6-12 år i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Barn har rätt till plats i fritidshem före och efter skoltid när vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar. Under skollov finns möjlighet att ha en tillfällig placering på fritidshem om behov finns.

Fritidshem i kommunen

Fritidshem finns på Värnaskolan, Lillåskolan, Solbergaskolan och Petreskolan.

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se

Ylva Appelgren, barn- och grundskolechef (samt tf skolchef under våren 2022)
070-167 86 09
ylva.appelgren@hofors.se