english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Närvarotider

Närvarotider i förskola och fritidshem

Tiden i förskola och fritidshem omfattar de tider du som förälder arbetar eller studerar. Det förutsätts att barnet/eleven är hemma under föräldrarnas semester och ledighet.

Utgångspunkten för barnets/elevens närvarotider är föräldrarnas arbetstider/studietider, restider, tid för dygnsvila och eventuellt ytterligare faktorer som kan vara viktiga i det enskilda fallet.

Schema ska lämnas till förskolan/fritidshemmet.

Barn till förälder som är föräldraledig för vård av annat barn erbjuds tid i förskolan 15 timmar per vecka.

Outnyttjad föreskole- eller fritidshemsplats

Platsinnehavare som inte utnyttjar förskole- eller fritidshemsplatsen under en tvåveckorsperiod, utan att anmäla orsak till frånvaro, förlorar platsen. Avgiften kommer att debiteras dels för frånvarotiden och dels för uppsägningstiden som är en månad.

Ej inlämnat schema

Platsinnehavare som inte lämnar in schema till förskolan/fritidshemmet trots påminnelser från personal/rektor förlorar sin plats.

Mer information

Hitta rätt blanketter här.

Blanketter kan också beställas hos kösamordnaren eller hämtas i receptionen vid kommunkontoret, Granvägen 8.

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se