english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunPartnerförskola - VFU

För studenter från Högskolan Dalarna

Södra och Norra förskoleområdet lägger stor vikt vid att samverka med Högskolan Dalarna. Vi ser fördelar med att vara partnerförskola, att välkomna förskollärarstudenter och skapa långsiktig samverkan kring aktuell och relevant forskning. Det ökar våra förutsättningar att stärka den vetenskapliga grund som förskolan ska vila på. Vi menar att denna samverkansform gynnar både verksamma förskollärare och förskollärarstudenter. Vi ser stor nytta av det utbyte av kunskaper och erfarenheter som dessa möten ger, bland annat bidrar de till bättre förutsättningar att utbilda förskollärare till att utveckla en yrkesroll som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vi är två förskoleområden som strävar efter utveckling och ny kunskap och har byggt en organisation som möjliggör reflektion och där det systematiska kvalitetsarbetet är av stor vikt. Vi upplever att vi har goda förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag som partnerförskola för att vi väljer att se förskollärarstudenterna som en tillgång i vår verksamhet, vi har förskollärare med handledarkompetens, vi avsätter tid för reflektion och diskussion under VFU-perioderna och vi ger lärarstudenterna insyn och inflytande kring vad förskollärarprofessionen innebär.

Norra förskolan består av Persfallets förskola och Robertsholms förskola.
Södra förskolan består av de tre förskolorna Eken, Kanaljen och Regnbågen. Vill du veta mer om våra förskolor kan du hitta dem här.

Välkommen som förskollärarstudent till oss!