english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Kanaljens förskola

Kanaljen

Välkommen till Kanaljens förskola!

Kanaljens förskola har fem avdelningar. Fyra i det ursprungliga huset och en i den modul som sedan höstterminen 2016 finns i anslutning till förskolans gård.

Vi har, på våra fem nästan åldershomogena avdelningar, plats för omkring 60 barn. Barn och pedagoger följs så lång det är möjligt åt från 1- till 5-årsavdelningen. Flyttning mellan avdelningarna sker vecka 33 varje år.

Reggio Emilia

I arbetet på Kanaljen låter vi oss inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär bland annat att vi erbjuder en pedagogisk miljö som ger möjlighet till möten och utforskande och tillgång till många olika material. Det innebär också att vi arbetar för att ge barnen inflytande över sin vardag på förskolan.

Mer information

Besöksadress
Bergsgatan 28

Postadress
Hofors kommun
Kanaljens förskola
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Sonnie Eklund, rektor
070-414 12 89
sonnie.eklund@hofors.se
Besöksadress: Förskolekontoret Rönningsgatan 22

Ann-Sofie Jakobsson, Assistent/exp
0290-77 15 36
070-289 92 04
ann-sofie.jakobsson@hofors.se
Besöksadress: Förskolekontoret Rönningsgatan 22

Övriga telefonnummer
Katthult: 070-086 00 52
Sunnanäng: 070-086 00 53
Junibacken: 070-086 00 50
Lönneberga: 070-086 02 54
Bullerbyn: 070-086 00 51
Kök: 0290-77 15 46

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Södra förskolans arbetsplan 2020-2021.pdf
(2.7 MB)