Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
fredag 12 februari 2016

Kulturmiljö

Hofors Hembygdsgård

Hofors Hembygdsförening synliggör vår hembygds fantastiska historia. Historien utformas främst i de fastigheter som ägs av föreningen.

Två av Storgatans karakteriska arbetarbostäder från 1879 och 1901 har bevarats och ställts iordning som hembygdsgård. Här kan du se hur det såg ut hemma hos en bruksarbetarfamilj under 100 är, 1880-1980-tal, 100 års utveckling av autentiskt material från Hofors skolor samt interiörer och teknisk utrustning från hantverksföretag och Hofors Bruk. Förutom det så kan du se den lokala historien om malmbrytning och järnframställning m.m.

Här finns dessutom ett minnesrum över Sveriges första riksdagskvinna, Kerstin Hesselgren, född i Hofors 1872.

För mer information www.hoforshembygdsforening.selänk till annan webbplats

Adress: Storgatan 15, 813 35 Hofors Tfn 0290-246 10 info@hoforshembygdsforening.se

Gammelgården

Torsåkers Hembygdsgård

Bergsmansgård från början av 1800-talet, gammaldags butik, fäbodstuga, tröskloge, smedja, skomakeri mm.

Gammelgården ligger vackert belägen i Lummerbacken på sluttningen av Klocksberg med en betagande utsikt över Torsåkersbygden. På Gammelgårdens område finns nio byggnader förutom vaktmästarbostaden.

Torsåkers Hembygdsförening bildades 1924 i syfte att skapa en hembygdsgård.
På den anrika gården Hagas i Stenshyttan fann man en bergsmansgård, som var uppförd 1801-1805.
Den var en god representant för byggnadsstilen i Torsåker vid den tid då många av de stora bergsmansgårdarna tillkom.

Övriga byggnader på Gammelgården:
Tröskloge med hästvandring, fäbodstuga, stall med portlider, visthus och snickarbod, ängslada, mangelbod och spruthus, vagnslider och utställningshall, affär och bagarstuga, skomakeri, smedja, servering.

Torsåkers Hembygdsgård
Adress: Malmjärnsvägen 29, 813 95 Torsåker
Tel: 0290-408 62, 0290-404 11

http://www.torsakershembygdsforening.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storberget och Stollgången


  
I Storberget har man brutit järnmalm sedan medeltiden. Först i öppna dagbrott, och så småningom i allt djupare schakt och längs vindlande gruvgångar.

Som besökare går du in genom Stollgången, en 265 m lång gång rakt in i berget.
Den öppnades i slutet av 1700-talet för att leda ut grundvattnet och göra utforslingen av den brutna järnmalmen enklare.
Stållgången och gruvhålen bröts på den tiden med s k tillmakning.
Berget hettades upp med eldar och kyldes hastigt med vatten för att stenblocken skulle spricka. Sedan högg man loss berget för hand med hackor och spett.

Inne i gruvan, på ca 45 meters nivå från bergets topp mynnar Stollgångnen ut i ett dagbrott.
Här är det mörkt, fuktigt och tyst. Här ligger isvallar och snöhögar kvar långt in på sommaren.
Det skimrande ljuset från dagbrottet skapar en förtrollande stämning i de delvis ihoprasade gruvsalarna, de vattenfyllda schakten och lämningarna av en hästvandring som en gång användes för uppfordring av malm.
  
Utanför Stollgången blåser isiga vindar också den varmaste sommardag.
Det är en upplevelse i sig !
På området finns ett litet museum som är öppet i samband med visningarna.
Vid övriga tider eller i samband med besöket i gruvan kan du på egen hand vandra runt uppe på berget och titta ner i de djupa, numera inhägnade dagbrotten.
Skyltar berättar mer om vad som finns att se.

Vägbeskrivning
Från Hofors, kör ca 7 km mot Torsåker.
Vid golfbanan i Långnäs, följ skyltning och kör ca 2 km.
Därefter till höger på en skyltad skogsbilväg, ca 500 meter.

Tillgänglighet
Begränsad tillgänglighet, visningen avslutas vid en lång och brant trappa (ca 200 steg), som leder upp till bergskrönet.
Rullstolsburna och de som har svårt att ta sig upp för långa trappor kan dock ta sig in och ut i gruvan via Stollgången.
Eldpallkojan står olåst, här kan man göra upp eld och grilla. Finns plats för ca 20 personer.
  
Guidade visningar
Alla besök i gruvan sker med guide vid speciella visningstider (se nedan), viss väntetid kan förekomma.
Strövområdet med informationsskyltar är tillgänligt även andra tider än visningstiderna, passa på att njuta den medhavda matsäcken i en spännande miljö.
Vid besök i gruvan rekommenderas varma kläder!

Öppettider 2015

Visning dagligen
13 - 18 juni  och 3 - 9 aug kl 14.00
22 juni - 2 aug. kl 13.00, 14.00, 15.00

Ingen bokning till de dagliga visningarna


Därutöver gruppbokning
Bokning via foCus 0290/77 14 01.

Pris:
Barn under 7 år gratis
7 - 15 år 20:-
Vuxna 40:-
Gruppbokning min. avg. 400 kr

  

Hofors Kolare

Hofors Kolare är en ideell förening med målsättningen att bevara och sprida kunskap om träkolning och angränsande traditionella företeelser.
Föreningen arrenderar ett område där kolning tidigare bedrivits i industriell skala.

Området kallas av tradition Kolgår'n och där driver man en mila och en tjärdal.

Kolgår'n ligger i ett skogsområde några km nordväst om Hofors centrum mellan sjöarna Lissjön och Acktjärn. I området finns  byggnader i stil med de som användes i skogarna när kolningen var vanlig.

Dessutom finns en traditionell finsk rökbastu och en bastukammare vid en angränsande sjö, Acktjärn.

Varje år i samband med tändningen arrangerar man ett evenemang kallat Milans Dag den sista lördagen i augusti på Kolgår'n..

För mer information: hoforskolare.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mail: info@hoforskolare.se

För kol, hyra av byggnader eller andra evenemang: Sten Stigeberg 0706-683425

För hyrning av rökbastun: Erik Holm 0722-269497

Edske Masugn

Besök en världshistorisk plats!
I dag är masugnen en ruin.
Intill står en kopia i halv storlek av den bessemerkonverter som användes vid försöken år 1858. Bessemerblåsningen kom att revolutionera den industriella stålindustrin världen över.

Hemsida: www.jarnriket.com länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider:
Året om

Adress: E16, 4 km väster om Hofors , Hofors

Gammelstilla bruk

En välbevarad bruksmiljö från 1800-talet.
Här finner du smedja, mekanisk verkstad, snickeriverkstad och kraftstation som fortfarande är i drift.
Här har förekommit järnframställning redan under medeltiden.

Några kilometer från Gammelstilla finns bl a en förhistorisk arbetsplats för
järnframställning, jättegryta, klapperstensfält.
Bredmossen är ett Natura 2000-objekt med värdefull natur.
I Stångjärnssmedjan spelas teater och i Stallet/sommarserveringen finns konstutställning.

Museum — Konstutställning — Servering
Adress:  Gammelstilla
Tfn 0290-442 12

info: 44212@telia.com

Wijbyhyttan


Ursprungligen en Bergmansby med hytta och två hamrar som låg utefter Wijbyggeån.

Hyttan omnämndes första gången 1541, men är troligen betydligt äldre.

Sin storhetstid upplevde Wijbyhyttan under 1700- och 1800- talen.

1940 utgrävdes och konserverades resterna av hyttpipan. Samtidigt rustades dammen och vattenhjulet

Kratte Masugn  


Kratte Masugn är ursprungligen ett gammalt järnbruk med anor från 1500-talet.
Järnbruket lades ned 1881 men de gamla ruinerna från masugn och smedja finns fortfarande kvar.
Och det gamla våghuset, där järnet vägdes och stämplades, fungerar idag som vigselkapell för många brudpar under sommarmånaderna.

Sedan 1500-talet har det bedrivits en rad olika verksamheter på platsen.
Idag är det inte längre någon industriell verksamhet som bedrivs här utan ett kulturhistoriskt minne.

I trakten finns även försöksodlingar efter Skogsvårdsstyrelsens tidigare verksamhet, så som Klonarkiv och Pinet. Mer information om den verksamheten finns i Kalvsnäs kvarn.

Hofors bruk, Ovako Steel AB


Grundades omkring år 1620.

1680 tog familjen Petré över bruket som sedan stannade i familjens ägo i exakt 200 år.
Hofors bruk var tillsammans med Hammarby kärnan i det Petréska bruksimperiet.

Idag är Hofors bruk ett modernt stålverk, där man tillverkar kvalitetsstål.

  Hemsida: www.ovako.com länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Skommarhyttan

Skommarhyttan försåg Gammelstilla bruk med stångjärn fram till 1875.
Miljön kring hyttan uppvisar idag en av de finaste små hyttbyar som Gästrikland har.

Tjärnäs


Ruinerna av masugnen som var i drift mellan 1561 och 1882,
liksom resterna av den längre nedåt ån belägna hammarsmedjan är nu frilagda och utgör ett vackert monument över en svunnen bruksepok.
Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se