Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Kommunledning

Kommunledningen i Hofors Kommun

Kommunledningen har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet sett ur ett helhetsperspektiv.

Kommunalråd/Ordförande kommunstyrelsen

Linda-Marie Anttila

Linda-Marie Anttila
070-167 08 41
linda-marie.anttila@hofors.se

Kommunledningsgruppen (KLG)

Tf Kommunchef

Kommunchef - Christian Rickardsson

Christian Rickardsson

070-2424197
christian.rickardsson@hofors.se

Personalchef

Personalchef - Pernilla Bredin

Pernilla Bredin

070-0860167
pernilla.bredin@hofors.se

Socialchef

Socialchef - Susanne Holmgren

Susanne Holmgren
0290-77 17 40
073-809 41 10
sussie.holmgren@hofors.se

Ekonomichef

Ekonomichef - Mats Hägglund

Mats Hägglund

070-086 02 59
mats.hagglund@hofors.se

Skolchef

Skolchef - Katarina Ivarsson

Katarina Ivarsson

070-086 01 54
katarina.ivarsson@hofors.se

Säkerhetschef

Vd Entré Hofors - Kjell Johansson

Hanna Mård
0290-77 15 25
070-086 01 68
hanna.mard@hofors.se

Kanslichef

VD Hoforshus AB - Christian Rickardsson

Linda Höglin
0290-77 14 25
070-414 13 31
linda.hoglin@hofors.se

Strategi- och servicechef

Ekonomichef - Mats Hägglund

Håkan Eck
0290-77 16 53
070-414 13 04
hakan.eck@hofors.se

IT-chef

Skolchef - Katarina Ivarsson

Göran Ekelund

070-086 02 09
goran.ekelund@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296