Kvinnojouren Rosen

Styrelse

Ordförande: Karin Rönn
V.ordförande: Agneta Larsson
Kassör: Ingrid Sandgren
Ledamöter: Marie-Louise Skogström och Ija Clifford.
Ers.ledamöter: Carina Embretsén och Terttu Oravamäki
Auktoriserad revisorer: Kristina Westerberg Gävle Dala revision AB
Intern revisor: Maire Persson
Valberedning: Birgitta Lööf s.k. och Maud Hydén

Ombud till Länsföreningen i Gävleborgs län
Ordinarie: Ingrid Sandgren
Ersättare: Birgitta Lööf

Ombud till ABF
Ordinarie: Ingrid Sandgren

Ersättare: Birgitta Lööf

Adress:
Kvinnojouren Rosen
Box 113
813 22 Hofors

E-post:
kvinnojouren.rosen@telia.com
Telefon:
0290 - 203 88

Du får vara anonym.
Vi har tystnadsplikt.