Kvinnojouren Rosen

Medlemsinformation

Vill du bli medlem?
Du kvinna kan vara stödmedlem eller välja att vara aktiv i vårt arbete.

Att vara medlem kostar 100:-/år.
Du som vill vara jourkvinna och jobba aktivt får en grundlig jourutbildning.

Vårt bankgiro 893-3830 glöm ej att skriva avsändare

Adress:
Kvinnojouren Rosen
Box 113
813 22 Hofors

E-post:
kvinnojouren.rosen@telia.com
Telefon:
0290 - 203 88

Du får vara anonym.
Vi har tystnadsplikt.