Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Tjugo år med Grön Flagg

Fredag den 11 november uppmärksammades 20-årsdagen för stiftelsen Håll Sveriges rents certifiering Grön Flagg.Några som deltog i firandet var Norra förskolorna i Hofors som är certifierade med just Grön Flagg.

Grön Flagg på förskolor i Hofors

Norra förskolorna i Hofors uppmärksammade fredagen den 11 november 20-årsdagen för stiftelsen Håll Sverige rents Grön Flagg. Grön Flagg är en certifiering och ett pedagogiskt verktyg som ger ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling i skola och förskola. Med den internationella certifieringen jobbar miljontals pedagoger, barn och unga världen över mot samma mål – en mer hållbar värld.

Robertsholms förskola och Persfallets två förskolor, bildar gemensamt det Norra förskoleområdet och har under flera år arbetat för en mer hållbar värld. Förskolorna försöker driva utvecklingsfrågor med syfte att öka hållbarheten i kommunen. Nyligen lyckades förskolorna få tillgång till egna sopsorteringskärl i direkt anslutning till förskolorna.

Förskolorna har vid flera tillfällen belönats med Grön Flaggs certifikat, vilket kräver att förskolorna bedriver ett medvetet arbete med miljö och hållbarhetsfrågor utifrån specifika teman vilka har förankring i förskolans läroplan, Lpfö98 (-10). Redan i de yngre åldrarna lär sig barnen om miljöfrågor såsom sopsortering, allemansrätten och hållbar utveckling. Det aktuella temat handlar just nu om vår närmiljö, vilket avdelningarna sedan utifrån barnens intressen, arbetar vidare med på olika vis.

20-årsdagen firades med pompa och ståt med förankring till just det aktuella temat på förskolorna. Festen kom, förutom att innehålla dans till Grön Flaggs egen låt, pyssel och flaggning, att beröra allemansrätten. Barnen vid några förskolor fick lyssna till Sagan om Ali, Sara och Allemansråttan. Medan barnen vid andra förskolor istället fick utbilda tre troll som inte alls hade koll på allemansrätten och skräpade ner, skrämde djuren och bröt grenar på träden.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296