Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Arbetet fortskrider på Centralgatan 5

Arbetet med det nya trygghetsboendet på Centralgatan 5 i Hofors fortskrider enligt plan. En omfattande rust pågår och när det är färdigt för inflyttning kommer Hoforshus AB att erbjuda 24 topprustade, tillgänglighetsanpassade lägenheter. Arbetet beräknas färdigt 1 augusti 2017.

Centralgatan 5 blir trygghetsboende

Det råder stor aktivitet i och kring fastigheten Centralgatan 5 i Hofors.
- Det har varit väldigt mycket saneringsarbeten men nu börjar man kunna se lite mer resultat då byggandet har kommit igång, säger Christian Rickardsson, vd för Hoforshus AB (till vänster i bild. Här tillsammans med platschef Jesper Larsson).
I dagsläget är det Statens Bostadsomvandling AB, SBO, som äger fastigheten och enligt Rickardsson de som möjliggör renoveringen.
Centralgatan 5 kommer efter rusten att ha 24 topprustade lägenheter.
- Alla lägenheter kommer att vara tillgänglighetsanpassade, ha egen torktumlare och tvättmaskin för att nämna några förbättringar. Utöver det kommer det även att finnas gemensamhetsutrymmen med pentry i fastigheten, vi kommer att erbjuda de boende att låna övernattningslägenheter för besökare, det är nya värmesystem, inglasade
balkonger…

Avtalen på lägenheterna kommer att börja tecknas efter årsskiftet och ett krav man ställer från Hoforshus AB är att någon i hushållet ska ha fyllt 70 år.
Christian Rickardsson tror inte att det kommer att bli något problem att fylla lägenheterna.
- Snarare tvärtom. I oktober hade vi knappt femtio i kö på de 24 lägenheterna så jag tror att det här boendet kommer att bli väldigt attraktivt. Tilläggas ska att de som bott i fastigheten innan vi började att rusta kommer att få förtur.

Fortlöper all renovering enligt plan beräknas Centralgatan 5 vara färdig för inflyttning 1 augusti 2017.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296