Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Entré Ungdom, änglarna

Änglarna

För barn som har förälder/föräldrar eller nära anhörig som missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter

Änglarna är en gruppverksamhet för barn som har förälder/föräldrar eller nära anhörig som missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter.

Att delta i Änglarna kostar ingenting. Ledare för aktiviteten är godkänd och utbildad för verksamheten. Aktiviteten är en fritidsverksamhet i Entré Ungdom.

Ungdomscoacher har tystnadsplikt och det vi pratar om i aktiviteten stannar inom gruppen.
Det kan vara bra att veta att ett barn som deltar i verksamhten inte på något vis blir registrerad.

Varför behövs denna aktivitet och varför en barngrupp?

Det är jobbigt att leva nära någon som har missbruksproblem, man vågar inte berätta, man känner sig ensam. Man vill och måste få prata om alla sina känslor och det är viktigt att få träffa andra med liknande problem.

Man behöver få kunskap:

 • Om hur missbruksproblem påverkar hela familjen.
 • Om hur man kan leva friskt utan alkohol/ narkotika

Detta har dessa barn gemensamt:

 • Barnen pratar aldrig om förälderns missbruk.
 • Barnen tar på sig skulden för förälderns missbruk.
 • Barnen stänger av sina egna känslor.
 • Barnen anpassar sig till missbrukarna.
 • Barnen får tidigt ta vuxenansvar.
 • Barnen har fler kontakter än normalt med sjukhus och psykiatriska kliniker

Teman för träffarna:

 • Syftet
 • Känslor
 • Försvar
 • Alkohol och annat drogberoende
 • Familjen
 • Gränser
 • Jag
 • Självkänsla/ självförtroend

Jag blir orolig när…………Citat från barn

 • När pappa är arg och säger att han ska ta livet av sig.
 • När min storasyster har röda ögon.
 • När jag inte vet var min mamma är

Träffplatsen

Gruppverksamheten bedrivs i Entré Ungdoms lokaler. I träffarna deltar två ansvariga handledare varav Håkan VIkström har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Först sker en anmälan, därefter ett inskrivningssamtal tillsammans med barn, vårdnadshavare och handledare.

Åtta gruppträffar om 2 timmar per träff i olika teman. Avslutas med ett utskrivningssamtal på samma vis som vid inskrivningen.

Mer information

Gruppverksamheten bedrivs i Entré Ungdoms lokaler. I träffarna deltar två ansvariga handledare varav Håkan VIkström har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Kontaktinformation

Håkan Vikström, Änglarna
070-167 08 38
hakan.vikstrom@hofors.se

Ritva Snellman, enhetschef

073-809 41 24
ritva.snellman@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296