Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Investeringsbidrag

Investeringsbidrag för kultur

Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som ska göra större investeringar på den egna anläggningen.

Villkor för beviljande av investeringsbidrag

  • Anläggningen ska ligga i Hofors kommun eller dess omedelbara närhet.
  • Anläggningen ska utnyttjas av medlemmar i Hofors kommun.
  • Verksamhetens inriktning ska stämma överens med de regler som gäller för kommunala bidrag.
  • För att erhålla bidrag ska ansökan göras före investering.
  • Kulturutskottet kan begära redovisning av investering efter beviljat bidrag.
  • Ansökan om bidrag för större investeringar ska vara inlämnad senast den 30 april.
  • Eftersom investeringar ofta kräver flera års framförhållning bör ansökan göras så tidigt som möjligt för att komma med i den kommunala ekonomiska långtidsplanen.
  • Med ansökan följer plan för investeringarna samt investerings- och finansieringskalkyl.

Mer information

Ansökan ska ha kommit till Hofors kommun senast två månader efter hållet årsmöte.

Kontaktinformation

Ritva Snellman
073-809 41 24
ritva.snellman@hofors.se

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan.pdf
(37.7 kB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296