Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Övriga bidrag

Övriga bidrag för fritid/idrott

Ändamål

Efter prövning av varje särskilt fall kan Barn- och utbildningsnämnden (för kulturföreningar) eller Kommunstyrelsen (för fritidsföreningar) bevilja bidrag till andra ändamål inom fritids- och kultursektorn än vad som avses under bidragsformerna a och b.

Villkor

Bidrag kan utgå vid exempelvis nybildande av organisationer, utvecklings- och försöksverksamhet, speciellt arrangemang, ungdomsverksamhet med särskilt höga kostnader samt till organisationer som ej direkt omfattas av gällande bidragsbestämmelser.

Bidrag

Bidragets storlek prövas från fall till fall och inom ramen för av Kommunfull-mäktige anvisade medel.

Ansökan

Ansökan kan göras när som helst under året.

Bilagor till ansökan

Kan vara olika beroende på vad ansökan avser, ex verksamhetsberättelse, kassarapport, intyg om medlemskap i riksorganisation, stadgar, kostnadskalkyl för projekt mm.

Mer information

Ansökan kan göras när som helst under året.

Kontaktinformation

Sarah Winges

070-086 00 22 sarah.winges@hofors.se

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan.doc
(192 kB)
Ansökan.pdf
(87.9 kB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296