Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag för fritid/idrott

Ändamål

Stimulera organisationerna till ökad lokal aktivitet bland barn och ungdom.

Villkor

Uppgift om antalet deltagare och ålder på de som deltager i statsbidragsberättigade sammankomster.

Bidrag

Bidrag utgår med 6,50 kronor per deltagare och sammankomst, 1996, enligt normer för statsbidragsberättigad sammankomst.

Ansökan

Ansökan ska ha kommit in till Kommunkontoret för icke statsbidragsberättigad förening senast den 30 juni för vårens aktivitetstillfällen och senast den 31 december för höstens aktivitetstillfällen. Som underlag för ansökan gäller närvarokorten, som kan begäras in för kontroll.

För statsbidragsberättigad förening, senast 1 månad efter erhållet statsbidrag.

Bilagor till ansökan:

  • Kopior på sammanställningsblanketter
  • Kopia på beviljat statsbidrag, kontoutdrag.

Aktivitetsbidrag kan ej utgå till studiecirkel- eller kulturgruppsverksamhet.

Barn- och utbildningsnämndens Fritids- och kulturutskott har också möjlighet att inom ramen för befintliga anslag prioritera vissa åldersgrupper vad gäller bidragets storlek per deltagare och sammankomst.

Mer information

Ansökan ska ha kommit in till Kommunkontoret för icke statsbidragsberättigad förening senast den 30 juni för vårens aktivitetstillfällen och senast den 31 december för höstens aktivitetstillfällen.

Som underlag för ansökan gäller närvarokorten, som kan begäras in för kontroll.

För statsbidragsberättigad förening, senast 1 månad efter erhållet statsbidrag.

Kontaktinformation

Sarah Winges

070-086 00 22 sarah.winges@hofors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Aktivitetsstöd.xls
(161.5 kB)
Ansökan.pdf
(100.9 kB)
Närvarokort Idrott.xls
(1.3 MB)
Närvarokort Övriga.xls
(2.2 MB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296