Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
söndag 14 februari 2016

Pågående projekt och utvecklingsarbeten

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2014
Här finns rapportPDF (pdf, 705.3 kB) gällande SCBs medborgarundersökning hösten 2014.

RAPPORT OM IN- OCH UTFLYTTARE I HOFORS KOMMUN
Här kan du läsa om den rapport som SCB tagit fram på uppdrag av Hofors kommun som handlar om in- och utflyttning i kommunen.
Rapport: Hofors kommun, in- och utflyttarePDF (pdf, 1.2 MB)
Sammanfattning av rapporten kan du läsa härPDF (pdf, 312 kB).

PROJEKT E16
E16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TEKNIKCOLLEGE GÄSTRIKLAND
Teknikcollege är Industrirådets kvalitetsstämpel på utbildningar där företag, kommuner och skolor samverkar. I ett nära samarbete formas teknik- och industriutbildning i syfte att möta regionala kompetensförsörjningsbehov och därmed trygga kommunernas tillväxt. I Teknikcollege Gästrikland ingår förutom Hofors även Sandviken, Gävle, Ockelbo och Älvkarleby.
För mer information: www.teknikcollege.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt www.tcgastrikland.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TRIPLE STEELIX
är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning i regionen. Triple Steelix omfattar elva kommuner i tre län: Dalarna, Västmanland och Gävleborg.
Läs mer på www.triplesteelix.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CLEAN PRODUCTION CENTER CPS
i Hofors ska arbeta med att utveckla lösningar för resurssnål produktion i Bergslagens stål- och verkstadsindustri. Målet är att minska förbrukningen av råvaror och energi liksom mängden restprodukter, inklusive spillvärme.
Läs mer på www.cleanproduction.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se