Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
fredag 1 augusti 2014

Barn- och utbildningsnämnden

  
Nämnden ansvarar för frågor som rör:
Förskola för barn 1-5 år
Fritidshem för barn 6-12 år
Förskoleklass för 6-åringar
Grundskola
Grundsärskola och träningsskola
Gymnasieskola inkl särgymnasium
Vuxenutbildning
Fritidsverksamhet (exv lokaler/anläggningar för motion och idrott, fritidsgårdar, stöd och bidrag till föreningar/studieorganisationer samt till samlingslokaler)
Kulturverksamhet (exv bibliotek)
  
Nämnden har två utskott:
Antagningsutskottet som handlägger antagningsärenden till gymnasiet/särgymnasiet och komvux/särvux.
Fritids- och kulturutskottet som handlägger ärenden inom fritids- och kulturområdet.
  
Ordförande: Linda-Marie Anttila
Vice ordförande: Torbjörn Jansson

Nämndens alla ledamöter
Sammanträdesdatum
Protokoll

E-post (nämndsekr.): bun@hofors.se

Ansvariga tjänstemän

Besöksadress: Granvägen 8
Postadress: Hofors kommun, 813 81 Hofors
Tfn vx: 0290-290 00

Agneta Dahlqvist, skolchef
Tfn: 0290-77 15 49, 073-809 41 37, e-post: agneta.dahlqvist@hofors.se

Maria Wallén, ekonom
Tfn: 0290-77 14 48, e-post: maria.wallen@hofors.se

Carin Haglund, assistent/sekreterare
Tfn: 0290-77 14 20, e-post: carin.haglund@hofors.se

Jeanette Jansson, kösamordnare barnomsorg
Tfn: 0290-77 14 24, e-post: jeanette.jansson@hofors.se

Inger Bexelius Lange, utvecklingsledare
Tfn: 0290-77 15 48, 070-414 13 26, e-post: inger.bexelius@hofors.se

Tommy Nielsen, stöd och bidrag till föreningar/organisationer
(Besöksadress: Faluvägen 2)
Tfn: 0290-77 14 00, 070-414 12 68, e-post: tommy.nielsen@hofors.se

Rolf Larsson, idrottsanläggningar (Besöksadress: Hoforshallen)
Tfn: 0290-77 18 28, 070-414 13 51, e-post: rolf.larsson@hofors.se

Åsa Wiklund, bibliotekschef (Besöksadress: Bibliotektet, Skolg. 11)
Tfn: 0290-77 15 42, e-post: asa.wiklund@hofors.se

Ritva Snellman, enhetschef Entré Ungdom
(Besöksadress: Folkets Hus, Skolg. 21)
Tfn: 0290-77 15 27, 073-809 41 24, e-post: ritva.snellman@hofors.se

Ansvariga tjänstemän inom förskola/skola (förskolechefer/rektorer)

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se