Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
söndag 29 mars 2015

Barn- och utbildningsnämnden

  
Nämnden ansvarar för frågor som rör:
Förskola för barn 1-5 år
Fritidshem för barn 6-12 år
Förskoleklass för 6-åringar
Grundskola
Grundsärskola och träningsskola
Gymnasieskola inkl särgymnasium
Vuxenutbildning
Kulturverksamhet (Entré Ungdom, biblioteket, stöd och bidrag till föreningar och studieorganisationer mm)
  
Nämnden har två utskott:
Antagningsutskottet som handlägger antagningsärenden till gymnasiet/särgymnasiet och komvux/särvux.
Kulturutskottet som handlägger ärenden inom kulturområdet.
  
Ordförande: Linda-Marie Anttila
Vice ordförande: Daniel Wintherhamreöppnas i nytt fönster

Nämndens alla ledamöter
Sammanträdesdatum
Protokoll

E-post (nämndsekr.): bun@hofors.se

Ansvariga tjänstemän

Besöksadress: Granvägen 8
Postadress: Hofors kommun, 813 81 Hofors
Tfn vx: 0290-290 00

Agneta Dahlqvist, skolchef
Tfn: 0290-77 15 49, 073-809 41 37, e-post: agneta.dahlqvist@hofors.se

Maria Wallén, ekonom
Tfn: 0290-77 14 48, e-post: maria.wallen@hofors.se

Carin Haglund, sekreterare
Tfn: 0290-77 14 20, e-post: carin.haglund@hofors.se

Kicki Österbacka, kösamordnare förskola/fritidshem
Tfn: 0290-77 14 24, e-post: christina.osterbacka@hofors.se

Inger Bexelius Lange, utvecklingsledare
Tfn: 0290-77 15 48, 070-414 13 26, e-post: inger.bexelius@hofors.se


Åsa Wiklund, bibliotekschef (Besöksadress: Bibliotektet, Skolg. 11)
Tfn: 0290-77 15 42, e-post: asa.wiklund@hofors.se

Ritva Snellman, enhetschef Entré Ungdom samt kulturansvarig (stöd och bidrag till föreningar mm)
Tfn: 0290-77 15 27, 073-809 41 24, e-post: ritva.snellman@hofors.se

Ansvariga tjänstemän inom förskola/skola (förskolechefer/rektorer)

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se