Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
fredag 19 december 2014
Senast uppdaterad:
2011-03-03
Ändrad av:
Kristina Jansson
Helena Wikström (C)

Adress: Spjutängsvägen 2, 813 95 Torsåker

Telefon:

Mobil:

E-post: helena.wikstrom@centerpartiet.se

Yrke/Titel:

Född år:

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot.
Socialnämnden, ledamot.
Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ersättare.
Kommunalt pensionärsråd, ledamot tillika ordförande.
Regionförbundet Gävleborg, ledamot i förbundsfullmäktige.
Folkhälsoråd, ersättare för kommunens representant.

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se