Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
måndag 22 december 2014
Senast uppdaterad:
2012-06-26
Ändrad av:
Kristina Jansson
Robert Vestrin
Robert Vestrin (S)

Adress: Fältgatan 21, 813 33 Hofors

Telefon:

Mobil: 073- 371 88 21

E-post:

Yrke/Titel: Metallarbetare

Född år: 1973

Uppdrag:

Barn- och utbildningsnämnden, ledamot.
Kultur- och fritidsutskottet, ledamot tillika ordförande.
Hofors elverk, styrelseledamot tillika vice ordförande.
Nämndeman.

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se