Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
måndag 22 december 2014
Senast uppdaterad:
2013-08-23
Ändrad av:
Carin Haglund
Ingrid Pettersson

Ingrid Pettersson (S)

Adress: Hofors Kommun, 813 81  Hofors

E-post: ingrid.pettersson@hofors.se

Yrke/Titel: Löneassistent

Född: 1949

Uppdrag: Överförmyndare

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se