Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
måndag 22 december 2014
Senast uppdaterad:
2012-06-26
Ändrad av:
Kristina Jansson
Ritva Noresson (S)

Adress: Kolargatan 1 B, 813 32 Hofors

Telefon:

Mobil: 076-790 63 46

E-post:

Yrke/Titel:

Född år:

Uppdrag:

Valnämnden, ersättare.

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se