Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
söndag 21 december 2014
Senast uppdaterad:
2013-05-28
Ändrad av:
Kristina Jansson
Helena Lindell
Helena Lindell (FP)

Adress:

Telefon:

Mobil: 070- 441 81 37

E-post: helena.lindell@live.se

Yrke/Titel:

Född år: 1965

Uppdrag:

Kommunstyrelsen, ledamot.
Miljö- och byggnadsnämnden, ledamot.
Kommunala rådet för funktionshindrade, ledamot.
Brottsförebyggande rådet (BRÅ), ersättare.

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se