Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
måndag 22 december 2014
Senast uppdaterad:
2011-03-02
Ändrad av:
Kristina Jansson
Hans Larsson (C)

Adress: Herrgårdsvägen 7, 813 95  TORSÅKER

Telefon: 0290 - 423 67

Mobil:  070 - 342 42 30

E-post: hans-larsson4@telia.com

Yrke/Titel: Lantbrukare

Född: 1955

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot.
Kommunstyrelsen, ledamot.
Hofors Vatten AB, styrelseledamot.
Hofors Förvaltningshus AB, styrelsesuppleant.
C E Löfs Donationsfond, ersättare kommunens styrelserepresentant.

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se