Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
fredag 6 mars 2015
Senast uppdaterad:
2013-12-10
Ändrad av:
Kristina Jansson
Kjell Höglin

Kjell Höglin (S)

Adress: Kapellgatan 38, 813 35  HOFORS

Telefon: 0290 - 220 54

Mobil:  

E-post:kjell.hglin@telia.com

Yrke/Titel:  Verkstadsarb.

Född: 1944

Uppdrag:

Hoforshus AB, styrelseordförande.
Hofors Energi AB, vice ordförande.
Begravningsombud.

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se