Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
tisdag 1 december 2015
Senast uppdaterad:
2015-01-08
Ändrad av:
Linda Höglin

Ziita Eriksson (M)

Adress:

Telefon:

Mobil:

E-post:ziita.eriksson@moderat.se

Yrke/Titel: Intervjuare

Född år: 1976

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot.
Kommunstyrelsen, ledamot.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot. 
Socialnämnden, ledamot.
Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ledamot.
Brottsförebyggande rådet, ledamot.
Hofors Kommunhus AB, styrelseledamot.
Gästrikerådet, kommunens representant
Samverkansnämnd för verksamhetsstöd, ersättare

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se