Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
lördag 20 december 2014
Senast uppdaterad:
2012-03-30
Ändrad av:
Kristina Jansson
Ziita Eriksson (M)

Adress:

Telefon:

Mobil:

E-post: ziita.eriksson@moderat.se

Yrke/Titel: Ungdomsledare

Född år: 1976

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot.
Kommunstyrelsen, ledamot.
Socialnämnden, ledamot.
Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ledamot.
Brottsförebyggande rådet, ledamot.
Hofors Kommunhus AB, styrelseledamot.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot. 

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se