Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
torsdag 26 maj 2016
Senast uppdaterad:
2015-12-09
Ändrad av:
Linda Höglin

Ziita Eriksson (M)

Adress:

Telefon:

Mobil:

E-post:ziita.eriksson@moderat.se

Yrke/Titel: Intervjuare

Född år: 1976

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot.
Kommunstyrelsen, ledamot.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot. 
Socialnämnden, ledamot.
Socialnämndens utskott för individärenden (UFI), ledamot.
Brottsförebyggande rådet, ledamot.
Hofors Kommunhus AB, styrelseledamot.
Gästrikerådet, kommunens representant
Samverkansnämnd för verksamhetsstöd, ersättare
Borgerlig vigselförrättare

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se