Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
måndag 22 december 2014
Senast uppdaterad:
2011-03-02
Ändrad av:
Kristina Jansson
Per Enoksson (C)

Adress: Anders Ols väg 14, 813 95  TORSÅKER

Telefon: 0290 - 403 86

Mobil:  070 - 311 93 54

E-post: per.enoksson@swipnet.se

Yrke/Titel:  Lantbrukare

Född: 1950

Uppdrag:

Fastighetsbildningsförrättningar, god man för jordbruks- och skogsbruksfrågor.

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se