Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
måndag 30 maj 2016
Senast uppdaterad:
2011-03-02
Ändrad av:
Kristina Jansson
Jörgen Eliasson (S)

Adress: Blockvägen 18, 813 32 Hofors

Telefon: 0290-21752

Mobil:

E-post:

Yrke/Titel:

Född år:

Uppdrag:

Fastighetsbildningsförrättningar, god man för jordbruks- och skogsbruksfrågor.

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se