Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
onsdag 1 juni 2016
Senast uppdaterad:
2015-01-09
Ändrad av:
Linda Höglin
Mari Brännvall

Mari Rasjö (S)

Adress: Långnäsvägen 24, 813 91 Hofors

Telefon: 0290-765064

Mobil: 073- 957 00 72

E-post: mari.rasjo@abf.se

Yrke/Titel: Ombudsman

Född år: 1983

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ledamot
Valberedningen, ersättare.
Hofors Vatten AB, styrelseledamot.
Gästrike Vatten AB, styrelsesuppleant.

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se