Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
torsdag 18 december 2014
Senast uppdaterad:
2013-05-16
Ändrad av:
Kristina Jansson
Mari Brännvall
Mari Rasjö (S)

Adress: Långnäsvägen 24, 813 91 Hofors

Telefon: -

Mobil: 073- 957 00 72

E-post: mari_brannvall@hotmail.com

Yrke/Titel: Medarbetare ABF

Född år: 1983

Uppdrag:

Kommunfullmäktige, ersättare.
Kommunstyrelsen, ledamot.
Kommunala rådet för funktionshindrade, ledamot.
Kommunala pensionärsrådet, ledamot.
Hofors Vatten AB, styrelseledamot.
Gästrike Vatten AB, styrelsesuppleant.

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se