Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
tisdag 31 maj 2016
Senast uppdaterad:
2015-09-14
Ändrad av:
frans flodin

Matrikel

Matrikel är en namnförteckning över personer med politiska uppdrag inom kommunens nämnder och styrelser, mandatperioden 2015-2018.

Publicerade uppgifter utöver namn är frivilligt för varje person. I listan till vänster klickar du på namnet på den person du önskar information om.

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna nedan.

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
Linda Höglin, e-post: linda.hoglin@hofors.se, tfn 0290-77 14 25

Barn- och utbildningsnämnden
Carin Haglund, e-post: carin.haglund@hofors.se, tfn 0290-77 14 20

Miljö- och byggnadsnämnden
Rose-Marie Andersson,
e-post: rose-marie.andersson@hofors.se, tfn 0290-77 16 52

Socialnämnden
Frans Flodin, e-post: frans.flodin@hofors.se, tfn 070-0860181

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se