Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
tisdag 23 december 2014
Senast uppdaterad:
2014-09-05
Ändrad av:
Carin Haglund

Matrikel

Matrikel är en namnförteckning över personer med politiska uppdrag inom kommunens nämnder och styrelser, mandatperioden 2011-2014.

Publicerade uppgifter utöver namn är frivilligt för varje person. I listan till vänster klickar du på namnet på den person du önskar information om.

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna nedan.

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
Linda Höglin, e-post: linda.hoglin@hofors.se, tfn 0290-77 14 25

Barn- och utbildningsnämnden
Carin Haglund, e-post: carin.haglund@hofors.se, tfn 0290-77 14 20

Miljö- och byggnadsnämnden
Rose-Marie Andersson,
e-post: rose-marie.andersson@hofors.se, tfn 0290-77 16 52

Socialnämnden
Kristina Bergkvist, e-post: kristina.bergkvist@hofors.se, tfn 0290-77 14 49

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se