Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
torsdag 26 maj 2016

Länkar

Länkar till organisationer på hälsoområdet:

Organisation

Hemsida

Barnombudsmannen

http://www.barnombudsmannen.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

www.bra.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

www.can.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Drogförebyggarna

www.drogforebyggarna.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU:s folkhälsoportal

http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/index_sv.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsoguiden

www.folkhalsoguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten

www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IQ

www.iq.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverket

www.slv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pigga Barn

www.piggabarn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF

http://www.folkhalsoarbete.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges kommuner och landsting

www.skl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tandläkarförbundet

www.tandlakarforbundet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tobaksfakta

www.tobaksfakta.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skoluppdraget

www.skoluppdraget.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tobaksfri Duo

www.tobaksfri.se

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor

www.mucf.se

Region Gävleborg - utveckling och tillväxt

http://www.regiongavleborg.se/Utveckling-och-tillvaxt/

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se