Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
torsdag 26 november 2015

Länkar

Länkar till organisationer på hälsoområdet:
Organisation Hemsida
Barnombudsmannen http://www.barnombudsmannen.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) www.bra.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning www.can.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Drogförebyggarna www.drogforebyggarna.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EU:s folkhälsoportal http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/index_sv.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Folkhälsoguiden www.folkhalsoguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
IQ www.iq.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Livsmedelsverket www.slv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pigga Barn www.piggabarn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svensk förening för folkhälsoarbete http://www.folkhalsoarbete.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sveriges kommuner och landsting www.skl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tandläkarförbundet www.tandlakarforbundet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tobaksfakta www.tobaksfakta.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skoluppdraget www.skoluppdraget.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tobaksfri Duo www.tobaksfriduo.se
Region Gävleborg - utveckling och tillväxt http://www.regiongavleborg.se/Utveckling-och-tillvaxt/
Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se