Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
torsdag 11 februari 2016
Senast uppdaterad:
2015-09-11
Ändrad av:
Carin Haglund

Kommunledning

Kommunledningen har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet sett ur ett helhetsperspektiv.

Besöksadress: Kommunhuset, Granvägen 8
Postadress: Hofors kommun, 813 81 Hofors

Kommunalråd/Ordf Kommunstyrelsen
Marie-Louise Dangardt
Tfn: 0290-77 14 12, 070-414 12 50
E-post: marie-louise.dangardt@hofors.se

Kommunledningsgruppen

Kommunchef
Ulf Strömstedt
Tfn: 0290-77 14 44, 070-167 08 14, E-post: ulf.stromstedt@hofors.se

Socialchef
Susanne Holmgren
Tfn: 0290-77 17 40, 073-809 41 10, e-post: sussie.holmgren@hofors.se

Skolchef
Katarina Ivarsson
Tfn: 070-086 01 54, E-post: katarina.ivarsson@hofors.se

Bygg- och miljöchef
Håkan Eck
Tfn: 0290-77 16 53, 070-414 13 04, E-post: hakan.eck@hofors.se

Personalchef
Pernilla Bredin
Tfn: 070-0860167, E-post: pernilla.bredin@hofors.se

Ekonomichef
Mimmi Abramsson
Tfn: 0290-77 14 30, 070-414 12 51, E-post: mimmi.abramsson@hofors.se

VD Hofors Kommunhus AB
Christian Rickardsson
Besöksadress: Rönningsgatan 9
Tfn: 0290-77 18 39, 070-242 41 97, E-post: christian.rickardsson@hofors.se

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se