Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
lördag 28 maj 2016
Senast uppdaterad:
2016-05-09
Ändrad av:
Linda Jonsson

Kommunledning

Kommunledningen har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet sett ur ett helhetsperspektiv.

Kommunalråd/Ordf Kommunstyrelsen
Marie-Louise Dangardt
Tfn: 0290-77 14 12, 070-414 12 50
E-post: marie-louise.dangardt@hofors.se

Kommunledningsgruppen

Kommunchef
Mimmi Abramsson
Tfn: 0290-77 14 30, 070-414 12 51, E-post: mimmi.abramsson@hofors.se

Senior Adviser
Ulf Strömstedt
Tfn: 0290-77 14 44, 070-167 08 14, E-post: ulf.stromstedt@hofors.se

Socialchef
Susanne Holmgren
Tfn: 0290-77 17 40, 073-809 41 10, e-post: sussie.holmgren@hofors.se

Skolchef
Katarina Ivarsson
Tfn: 070-086 01 54, E-post: katarina.ivarsson@hofors.se

Strategi- och servicechef
Håkan Eck
Tfn: 0290-77 16 53, 070-414 13 04, E-post: hakan.eck@hofors.se

Personalchef
Pernilla Bredin
Tfn: 070-0860167, E-post: pernilla.bredin@hofors.se

Ekonomichef
Mimmi Abramsson t o m 19 juni
Tfn: 0290-77 14 30, 070-414 12 51, E-post: mimmi.abramsson@hofors.se
Peter Björebo från och med 20 juni

IT-chef/inköpssamordnare
Jan Hultkrantz
Tfn: 073-809 41 33, E-post: jan.hultkrantz@hofors.se

VD Hoforshus AB
Christian Rickardsson
Besöksadress: Rönningsgatan 9
Tfn: 0290-77 18 39, 070-242 41 97, E-post: christian.rickardsson@hofors.se

VD Entré Hofors
Kjell Johansson
Besöksadress: Faluvägen 2
Tfn: 0290-771802, 070-560 75 31, E-post: kjell.johansson@hofors.se

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se