Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
fredag 27 mars 2015
Senast uppdaterad:
2014-09-05
Ändrad av:
Carin Haglund

Kommunledning

Kommunledningen har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet sett ur ett helhetsperspektiv.

Besöksadress: Kommunhuset, Granvägen 8
Postadress: Hofors kommun, 813 81 Hofors

Kommunalråd/Ordf Kommunstyrelsen
Marie-Louise Dangardt
Tfn: 0290-77 14 12, 070-414 12 50
E-post: marie-louise.dangardt@hofors.se

Kommunledningsgruppen

Kommunchef
Ulf Strömstedt
Tfn: 0290-77 14 44, 070-167 08 14, E-post: ulf.stromstedt@hofors.se

Socialchef
Susanne Holmgren
Tfn: 0290-77 17 40, 073-809 41 10, e-post: sussie.holmgren@hofors.se

Skolchef
Agneta Dahlqvist
Tfn: 0290-77 15 49, 073-809 41 37, E-post: agneta.dahlqvist@hofors.se

Bygg- och miljöchef
Håkan Eck
Tfn: 0290-77 16 53, 070-414 13 04, E-post: hakan.eck@hofors.se

Personalchef
Beatrice Molin Bergström
Tfn: 0290-77 14 28, 070-167 50 04, E-post: beatrice.molin@hofors.se

Ekonomichef
Mimmi Abramsson
Tfn: 0290-77 14 30, 070-414 12 51, E-post: mimmi.abramsson@hofors.se

VD Hofors Kommunhus AB
Christian Rickardsson
Besöksadress: Rönningsgatan 9
Tfn: 0290-77 18 39, 070-242 41 97, E-post: christian.rickardsson@hofors.se

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se