Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
söndag 29 maj 2016
Senast uppdaterad:
2016-03-29
Ändrad av:
Linda Höglin

Kanslifunktionen

Inom kanslifunktionen arbetar vi bl a med

  • Diarieföring, posthantering, sekreterarfunktioner och allmänt kontorsstöd till styrelser, nämnder och råd.
  • Statistik
  • Arkiv
  • Barnomsorgskö
  • Skolskjutsar
  • Finsk förvaltning/nationella minoriteter

Funktionsledare/Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Linda Höglin
Tfn: 0290-77 14 25, 070-414 13 31, E-post: linda.hoglin@hofors.se

Sekreterare

Barn- och utbildningsnämnden
Carin Haglund
Tfn: 0290-77 14 20, E-post: carin.haglund@hofors.se

Sekreterare

Socialnämnden
Frans Flodin (vik)
Tfn: 070-086 01 81, E-post: frans.flodin@hofors.se

Arkivarie/skolskjutssamordnare

Ulla Sahlström
Tfn: 0290-77 14 41, 070-414 12 52
E-post: ulla.sahlstrom@hofors.se

Barnomsorgssamordnare

Christina Österbacka
Tfn: 0290- 77 14 24, E-post: christina.osterbacka@hofors.se

Samordnare finsk förvaltningsområde

Vakant (vid frågor kontakta Eija Viitala Larsson)

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se