Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
torsdag 11 februari 2016
Senast uppdaterad:
2015-09-11
Ändrad av:
Carin Haglund

Kanslifunktionen

Inom kanslifunktionen arbetar vi bl a med

  • Diarieföring, posthantering, sekreterarfunktioner och allmänt kontorsstöd till styrelser, nämnder samt pensionärsrådet och rådet för funktionshindrade
  • Statistik

Funktionsledare/Sekreterare
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Linda Höglin
Tfn: 0290-77 14 25, 070-414 13 31, E-post: linda.hoglin@hofors.se

Sekreterare
barn- och utbildningsnämnden
Carin Haglund
Tfn: 0290-77 14 20, E-post: carin.haglund@hofors.se

Sekreterare
socialnämnden
Kristina Bergkvist (tjl)
Frans Flodin (vik)
Tfn: 070-086 01 81, E-post: frans.flodin@hofors.se

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se