Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
torsdag 23 oktober 2014
Senast uppdaterad:
2014-09-05
Ändrad av:
Carin Haglund

Kanslifunktionen

Inom kanslifunktionen arbetar vi bl a med

  • Diarieföring, posthantering, sekreterarfunktioner och allmänt kontorsstöd till styrelser, nämnder samt pensionärsrådet och rådet för funktionshindrade
  • Statistik

Funktionsledare/Sekreterare
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Linda Höglin
Tfn: 0290-77 14 25, 070-414 13 31, E-post: linda.hoglin@hofors.se

Sekreterare barn- och utbildningsnämnden
Carin Haglund
Tfn: 0290-77 14 20, E-post: carin.haglund@hofors.se

Sekreterare socialnämnden
Kristina Bergkvist
Tfn: 0290-77 14 49, E-post: kristina.bergkvist@hofors.se
Besöksadress: Hantverkargatan 21 (LSS-enheten)

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se