Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
måndag 8 februari 2016

Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär en prövning av om den tilltänkta byggnaden kan tillåtas på den fastighet du tänkt dig. Det kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som bygglov och rekommenderas när det är tveksamt om bygglov kan beviljas.

Byggservicekontoret
Besöksadress: Byggservicekontoret, Granvägen 8, plan 4
Postadress: 813 81 Hofors
Tfn: 0290 - 290 00 (växel, direktnummer hittar du under Kontakta oss)
Fax: 0290 - 291 71
E-post: byggservice@hofors.se

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se