Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
lördag 6 februari 2016

Bygg & Miljökontoret


Vi är en myndighet som strävar efter att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara lösningar.
Hit är du välkommen med frågor och ärenden som handlar om miljö och hälsa samt  planering och byggande.
Du är välkommen till oss med dina frågor per telefon, fax, brev, e-post och naturligtvis genom bokat personligt besök.

Du når oss på:


Tfn: 0290 - 290 00 (växel, direktnummer hittar du under Kontakta oss)
Fax: 0290 - 291 71
Besöksadress: Granvägen 8, plan 4
Postadress: 813 81 Hofors
E-post: miljo@hofors.se eller byggservice@hofors.se

Miljö- och hälsoskydd


Miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar med miljö- och hälsoskyddsfrågor,  yrkesmässig livsmedelshantering .
Vi är lokal tillsynsmyndighet i dessa frågor.
Arbete består i att, med de förutsättningar lagstiftningen ger, med hjälp av tillsyn, rådgivning, undersökningar och provtagningar arbeta för att ge bästa möjliga levnadsförhållanden.

Plan- och byggärenden


Plan- och byggavdelningen arbetar med planering, bygglov, bostadsanpassningsbidrag, kartor, markfrågor m.m.
Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se