Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
söndag 1 maj 2016

Lantmäteri

Kommunen har ingen egen Lantmäterimyndighet. Har du frågor som rör avstyckning, fastighetsreglering eller övriga lantmäteriärenden får vi hänvisa dig till:

Lantmäterimyndigheten Gävleborgs län


Postadress: 801 82 Gävle
Tfn: 026-17 16 30
Fax: 026-17 16 42

Närvaro i Hofors


I samband med miljö och byggnadsnämndens beredningsmöten brukar någon från lantmäteriet finnas på byggservicekontoret.
Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se