Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
fredag 27 maj 2016

Lantmäteri

Kommunen har ingen egen Lantmäterimyndighet. Har du frågor som rör avstyckning, fastighetsreglering eller övriga lantmäteriärenden får vi hänvisa dig till:

Lantmäterimyndigheten Gävleborgs län

Tfn: 0771-636363, Lantmäteriet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se