Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
fredag 27 maj 2016
Senast uppdaterad:
2013-09-25
Ändrad av:
Lena Norrvik

Boende och Miljö

Kronblomshuset i Torsåker

Kronblomshuset i Torsåker

Närhet och god service


Hofors kommun är till ytan en liten kommun, vilket innebär att det är nära till allt - skola, barnomsorg, affärer, vård, omsorg och fritid. Kommunen kan erbjuda både landsbygd och centralort för boende. I kommunen finns rika möjligheter till fritids- och kulturliv.
Kommuninvånarna erbjuds en bred och kvalitetsmässig kommunal service.
 • Nytt höjdsystem från 1 juni 2015
  En stor händelse har skett för oss som jobbar med mätningar, kartor för fysisk planering och teknisk försörjning - Hofors kommun har infört ett nytt höjdsystem, RH 2000, från 1 juni 2015. Detta påverkar alla användare av höjddata med verksamhet inom Hofors kommun.
  Läs mer

 • Tillståndsansökan för ny vindkraftspark söder om Hofors
  Eon undersöker möjligheterna för en ny vindkraftpark kallad "Tjärnäs"
  Läs mer

 • Trasiga lysrör och lågenergilampor
  Råd från kemikalieinspektionen
  Läs mer


Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se