Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
tisdag 24 maj 2016

Träningsskola

Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan. Verksamheten bedrivs i lokaler på Petreskolan. I Träningsskolan går elever som har en kognitiv funktionsnedsättning och som behöver en strukturerad och väl anpassad miljö. Elever i denna skolform har också ofta andra funktionsnedsättningar som t.ex. rörelsehinder, epilepsi, och syn/ hörselproblematik.
 
Träningsskolan har fem ämnesområden: kommunikation, verklighets-uppfattning, motorik, estetisk verksamhet samt vardagsaktiviteter. Ämnesområdenas innehåll och omfattning ska anpassas till elevens egna förutsättningar och behov. En individuell utvecklingsplan utarbetas därför till varje elev tillsammans med vårdnadshavare och om möjligt med elev. Eleverna i träningsskolan har skolplikt i nio år. I skolan tränas bland annat:
 

  • Kommunikation och socialt samspel (med hjälp av symboler, musik, tidshjälpmedel, tecken som stöd, piktogram, bilder, talat och skrivet språk) .
  • Massage (kombination mellan språk, rytmer och beröring).
  • Praktisk teori (vardagssysslor, räkna, mäta och hantera redskap).
  • Omvärldsuppfattning (utflykter, promenader och  besök vid samhällsinrättningar).
  • Rehab-bad

Vårt mål är att se till varje elevs förutsättningar och behov och sträva efter att skapa ett helhetstänk där varje elev kan känna trygghet och glädje till att gå till skolan. Eleverna skall ges möjlighet att utveckla kunskaper, färdigheter och självständighet i ett livslångt lärande.

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se