Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
onsdag 1 juni 2016

Välkommen till Hofors grundsärskola och träningsskola!

Grundsärskolan består av två skolformer, grundsärskolan och träningsskolan.

Grundsärskolan klass 1-6 E finns vid Värnaskolan. Klass 7-9 E och träningsskolans elever har sin undervisning i lokaler vid Petreskolan. Vårterminen 2016 finns inga elever i klass 7-9.

Mer information om verksamheten hittar du under länkarna till vänster.

Kontaktuppgifter

Rektor: Anders Holmkvist
Tfn: 070-167 08 57
E-post: anders.holmkvist@hofors.se

Adress

Besöksadresser
Värnavägen 5
(grundsär åk 1-6)
Göklundsvägen 27
(träningsskolan och grundsär åk 7-9)

Postadress
Hofors kommun
Särskolan
813 81 Hofors

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se