Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
onsdag 10 februari 2016

Lärarutbildning

  
Hofors Kommun utbildar lärare vid kommunens förskolor och skolor - så kallad verksamhetsförlagd lärarutbildning - enligt avtal med lärarhögskolor, främst Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle.

Vi har ett stort antal högskoleutbildade lärarutbildare och ser vårt engagemang som en del i våra skolors kontinuerliga utveckling.

Samordnare för lärarutbildningen är Inger Bexelius Lange.
Tfn: 070-414 13 26
E-post: inger.bexelius@hofors.se

Välkommen till lärarutbildningen i Hofors!

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se