Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
lördag 28 maj 2016
Senast uppdaterad:
2015-12-10
Ändrad av:
Elin Sundvik

Lokala dokument

Här finns några dokument som vi arbetar efter på Robertsholms förskola

Övriga blanketter/dokument

Blanketter (ansökan, schema mm) hittar du här.
Gemensamma dokument (styrdokument, planer mm som gäller flera enheter) hittar du r.

Acrobat Reader
För att öppna pdf-filer krävs programmet Acrobat Reader, vilket kan hämtas gratis på www.adobe.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se