Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
måndag 22 december 2014
Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se