Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
fredag 12 februari 2016

Lokala dokument, blanketter och mallar

Försäkringskassans blanketter

, www.forskaringskassan.se
Anmälan - arbetsskada, personskadaPDF (pdf, 185.9 kB)
Anvisning - arbetsskada, personskadaPDF (pdf, 238.5 kB)
Ersättning - arbetsskada, personskadaPDF (pdf, 204 kB)
Försäkran för sjuklön - personalPDF (pdf, 1.1 MB)

Fler dokument och blanketter finns på kommunens intranät
http://intranet.hofors.adm/enheter/barnutbildning/dokumentochblanketter

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se